Zastavěné území obce

Vymezení zastavěného území obce

Obec nemá zpracovaný územní plán, má zpracované pouze  Vymezení zastavěného území obce Žerůtky