Obecní úřad

Obecní úřad Žerůtky

Žerůtky
Žerůtky 2
679 71  Žerůtky

tel.:    515 538 568

mobil: 601 357 619


email:  obec@obeczerutky.cz


email pro podání el. pošty s el. podpisem:  obec@obeczerutky.cz


url:    www.obeczerutky.cz

IČ:    00636703
DIČ:    obec není plátcem
   

Úřední hodiny:

 

 čtvrtek    17-18 hodinGabriela Stejskalová - starostka obce

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

              Ing. PETR NEPUSTIL

Email: poverenec@gdprtrio.cz

tel.:     548 220 151

 

Co si vyřídím na úřadě

Kdy je a není nutné podat žádost
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Podklady k žádosti:
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

- v rozsahu daném příslušnými ustanovení  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a při jejím výkonu se řídí standardy kvality.

Zastavěné území obce

Vymezení zastavěného území obce.pdf (PDF 1.14 MB)
Zerutky - list A - čistopis.pdf (PDF 2.18 MB)
Zerutky - list B - čistopis.pdf (PDF 894.08 kB)
Zerutky - list C - čistopis.pdf (PDF 0.91 MB)

Vymezení zastavěného území obce

Obec nemá zpracovaný územní plán, má zpracované pouze  Vymezení zastavěného území obce Žerůtky

Obecně závazné vyhlášky obce Žerůtky

OZV obce č. 01-2012 o nakládání s odpady.pdf (PDF 1.23 MB)

OZV obce č. 2-2009 o místním poplatku ze psů.pdf (PDF 568.55 kB)

OZV obce č. 01-2013 o volném pohybu psů a dom zvířat.pdf (PDF 317.28 kB)

OZV obce č. 02-2013 měnící OZV č. 01-2013.pdf (PDF 244.74 kB)

 

OZV obce č. 1-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žerůtky

Nařízení obce č.2/2015 kterým se vydává tržní řád

 

OZV č.1-2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.2-2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

 

Poplatky obci:

Poplatky vyplývají z platných obecně závazných vyhlášek obce viz rubrika " Vyhlášky a nařízení "
zpět
ZPĚT