Složení zastupitelstva a funkce: Gabriela STEJSKALOVÁ   starostka mobil: 601357619

                                                         Lukáš HAMŘÍK              místostarosta

                                                         Lukáš HALOUZKA          předseda finančního výbor

                                                         Ing. Jiří HANZL              předseda kontrolního výbor

                                                         Vlastimil ŠMARDA           člen zastupitelstva