Složení zastupitelstva a funkce: Gabriela STEJSKALOVÁ     starostka mobil: 601357619

                                                             Lukáš HALOUZKA            místostarosta

                                                              Lukáš Hamřík                předseda finančního výbor

                                                              Ing. Jiří HANZL              předseda kontrolního výbor

                                                              Vlastimil ŠMARDA          člen zastupitelstva