Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva a funkce: Gabriela STEJSKALOVÁ     starostka mobil: 601357619

                                                             Lukáš HALOUZKA            místostarosta

                                                              Lukáš Hamřík                předseda finančního výbor

                                                              Ing. Jiří HANZL              předseda kontrolního výbor

                                                              Vlastimil ŠMARDA          člen zastupitelstva

 

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád zastupitelstva obce (PDF 0.99 MB)

Termíny zasedání

                                                   

 

PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽERŮTKY

 

LISTOPAD 2022

  

10. listopadu                     v 18:00 hodin

 

 

                       

 

                                     

 

 

Občané na zasedání

Vystupování občanů na zasedání

Vážení občané, zákon o Obcích Vám umožňuje za určitých podmínek vystoupit na zasedání Zastupitelstva obce Žerůtky. Stejně jako pro všechny ostatní účastníky zasedání Zastupitelstva i pro Vás jsou závazná pravidla, podle kterých Zastupitelstvo jedná, tzv. jednací řád. Pokusíme se Vám nyní ve stručnosti přiblížit ty části jednacího řádu, které se Vás, jako občanů, bezprostředně týkají. Věnujte proto, prosím, pozornost následujícím řádkům.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MŮŽETE VYSTOUPIT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA?

Na Zastupitelstvu můžete vystoupit, pokud:

Tyto skutečnosti je nutné prokázat ještě před Vaším vystoupením u starosta obce , který zasedání řídí..

JAK A K ČEMU MŮŽETE VYSTOUPIT?

Můžete se zúčastnit projednávání schváleného bodu programu v tzv. rozpravě, kde prezentujete jen své stanovisko k projednávané záležitosti.

A co je třeba učinit?

  1. Nejlépe ještě před zahájením zasedání Zastupitelstva nebo poté v průběhu jednání prokázat výše uvedené skutečnosti u starosta obce.

  2. Do probíhající rozpravy se přihlásíte zvednutím ruky.

  3. Hovořit můžete až poté, co na Vás dojde mezi přihlášenými do rozpravy řada, a předsedající Vám udělí slovo.

Můžete také požadovat projednání vlastní záležitosti. V tomto případě ale Zastupitelstvo musí nejdříve hlasováním vyslovit souhlas s tím, že se bude Vaší záležitostí zabývat a to pouze po předložení důvodové správy v písemné podobě. Souhlas vysloví tak, že Vaše záležitost bude zařazena jako bod na pořad jednání.

A co je třeba učinit?

  1. Nejlépe ještě před zahájením zasedání Zastupitelstva nebo poté v průběhu jednání prokázat výše uvedené skutečnosti u předsedajícího schůze.

  2. Po vždy ukončení projednávání určitého bodu (po hlasování) se přihlásíte zvednutím ruky a oznámíte, že požadujete projednání určité záležitosti, a předložíte písemnou důvodovou správu ve které stručně uvedete o co se Vám jedná.

  3. Poté Zastupitelstvo hlasováním rozhodne, zda bude o Vaší záležitosti jednat či nikoli.

  4. Pokud Zastupitelstvo vysloví nesouhlas (záležitost nebude zařazena na pořad jednání), projednávání Vaší záležitosti je tím u konce.

  5. Pokud Zastupitelstvo vysloví souhlas (záležitost bude zařazena na pořad jednání), máte nyní prostor pro to, aby jste mohli Zastupitelstvu vysvětlit, o co se Vám jedná, a k jakému závěru by mělo Zastupitelstvo dospět. Ovšem právo formulovat závěry, které zastupitelstvo přijímá ve formě usnesení, má však pouze člen Zastupitelstva.

  6. Následuje rozprava, které se můžete zúčastnit podle pravidel, které byly popsány v předchozím textu ohledně vystoupení v tzv. rozpravě.

Jinými než výše uvedenými způsoby se aktivně zasedání Zastupitelstva nemůžete zúčastnit.

Závěrem si Vás dovolíme upozornit na:

Výbory:

Kontrolní výbor:   předseda:   Ing. Jiří HANZL
 
                            členové:     Vítězslav Boček
                                             Stanislava Potůčková

Finanční výbor:     předseda:  Lukáš HALOUZKA
 
                            členové:      Vlastimil Šmarda
                                              Pavel Hanzl 
                                        

zpět
ZPĚT