Poplatky obci:

Poplatky vyplývají z platných obecně závazných vyhlášek obce viz rubrika " Vyhlášky a nařízení "