Značka:
Zveřejnit od: 23.10.2019
Zveřejnit do: 31.3.2020
Oblast: Oznámení
Původce: Obec Žerůtky

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp.odstranění dřevin

Vážení spoluobčané,

na základě žádosti od E.ON Distribuce, a.s. zveřejňujeme v odkaze níže informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

V případě, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci E.ON a nebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.


Připojené dokumenty:
ikona Odstraňování a ořez dřevin.pdf (PDF 1.16 MB)
ikona Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.pdf (PDF 792.92 kB)Zpět