Značka:
Zveřejnit od: 7.5.2020
Zveřejnit do: 25.6.2020
Oblast: Oznámení
Původce: Obec Žerůtky

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JmK a vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Vážení spoluobčané,

na základě žádosti z JmK Odboru územního plánování a stavebního řádu zveřejňujeme v odkaze níže:

Veřejnou vyhlášku oznámení o Zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JmK a vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území


Připojené dokumenty:
ikona Zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JmK a vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.pdf (PDF 1.41 MB)Zpět